Grote Rekendag

Nieuws

Eerste evaluatie-gegevens

75 evaluaties

Inmiddels (1-4-2022) zijn er 75 evaluatie-formulieren binnen: 2 uit België en de rest uit Nederland.

Hierbij enkele weergaven bij vragen (snel neergezet). Een rustiger en uitgebreider verslag is in voorbereiding door Jessie en Vincent.

Functie (meerdere opties mogelijk per respondent)

Rekenmethodes

Hoe hoorde u van de grote rekendag?

Hoeveel keer organiseerde u de Grote Rekendag?

Hoe waardeert u het thema bouwavonturen?

Ik zou de activiteiten die gebruikt zijn tijdens de Grote Rekendag nog een keer gebruiken in een rekenles

In hoeverre bent u naar aanleiding van de Grote Rekendag geïnspireerd om meer gebruik te gaan maken van:

We gaan nog meer onderzoek doen naar de Grote Rekendag om de Grote Rekendag in de toekomst nog beter te maken. Vindt u het goed als we u hierover wellicht contacteren?