Grote Rekendag

Over

De Grote Rekendag richt zich op de basisschool en beoogt te laten zien dat leerlingen ook in het reken-wiskundeonderwijs op onderzoek kunnen gaan.

Versie 2023 – De Afvalparade

De leerlingen gaan aan de slag met uitdagende reken-wiskunde-opdrachten, deze keer rond het ontstaan van afval en het hergebruiken en verminderen van afval. Allerlei reken-wiskundige vaardigheden komen aan bod. Ook wordt op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval.

Verwijzingen