Grote Rekendag

Nieuws

Achtergronden bij het nieuwe thema 2024 – Gegevens gesnapt

Het ontwerpteam van de Grote Rekendag heeft besloten in 2024 de activiteiten te richten op statistiek. De werktitel is ‘Gegevens gesnapt. Data verzamelen en verbanden leggen’, aandacht voor onderliggende vaardigheden als verzamelen, ordenen, categoriseren, bekijken en in beeld brengen.

 • Bakker, A. and Gravemeijer, K. (2004). Learning to reason about distribution (PDF). In The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking. Dordrecht: Springer.
 • Ben-Zvi, D. (Ed.). (2004). The challenge of developing statistical literacy, reasoning and thinking (PDF).
 • Gravemeijer, K. (1999). How emergent models may foster the constitution of formal mathematics Mathematical Thinking and Learning, 1(2), 155-177. .
 • Hoogland, K. (2019). Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs (PDF) Volgens Bartjens, 39(2). .
 • Keijzer, R., Munk, F. and Janus, B. (2017). Lieggrafieken helpen grafieken doordenken (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 59-64). Utrecht/Enschede: Panama/NVORWO/Universiteit Utrecht/SLO.
 • Van Dijke-Droogers, M. (2021). Introducing Statistical Inference: Design and Evaluation of a Learning Trajectory (PDF), Freudenthal Institute (pp. 254). Utrecht: Utrecht University.
 • Van Galen, F. and Gravemeijer, K. (2020). Het beste merk batterijen. Voorbeelden uit een leerling data en statistiek (PDF) Volgens Bartjens, 39(3). .
 • Van Galen, F. and Van Eerde, D. (2017). Statistiek in het basisonderwijs (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 43-52). Utrecht / Enschede: Panama, Universiteit Utrecht / NVORWO / SLO.
 • Van Gool, A., Noteboom, A., Harten, C. and Bruin-Muurling, G. (2020). Draad van Ariadne (PDF) Volgens Bartjens. .

Materiaal uit Amerika

 • Gravemeijer, K., Van Galen, F., Williams, D., Bryant, G. and Fosnot, C. (2018). Batteries, Cell Phones, Dalmations, and Pumpkin Growth – Data Representation and Analysis (PDF): New perspectives on Learning.
 • Gravemeijer, K., Van Galen, F. and Fosnot, C. (2018). All About Sharks – Data Representation and Analysis (PDF): New perspectives on Learning.
 • Van Galen, F., Gravemeijer, K. and Fosnot, C. (2018). Value Bars and Line Plots: Data Representation (PDF): New perspectives on Learning.
 • Van Galen, F., Gravemeijer, K., Fosnot, C. and Smith, J. (2018). From Sunflowers to Growth Patterns – Data Representation and Analysis (PDF): New perspectives on Learning.