Grote Rekendag

Nieuws

Grote Rekendag 2024 (‘Gegevens gesnapt’) en een knipoog naar de nieuwe concept kerndoelen

Beste lezer (en wellicht deelnemer van de Grote Rekendag 2024),

We zijn als ontwerpteam met veel plezier de komende Grote Rekendag aan het voorbereiden. Het thema ‘Gegevens gesnapt’ verwijst naar het ‘leren omgaan met gegevens’:

  • Leren ‘lezen’ en interpreteren van gegevens (uit tabellen, grafieken, …)
  • Natuurlijk ook activiteiten doen met de kinderen waar gegevens uit voortkomen (scores noteren)
  • Af en toe ook zelf iets doen met ‘gegevens samennemen’ (nadenken over de totale set van gegevens bij een bepaalde situatie)

‘Gegevens gesnapt’ heeft natuurlijk ook iets met ‘statistiek en gegevensverwerking’ te maken, maar op een heel elementair niveau, een niveau waarvan wij denken dat dat heel belangrijk is voor de kinderen, om spelenderwijs met het verzamelen en bekijken van gegevens bezig te zijn.

Knipoog naar de nieuwe concept kerndoelen

Voor het basisonderwijs (en onderbouw vo) wordt om de zoveel tijd gesleuteld aan de ‘kern’ van wat het onderwijs nastreeft, de ‘kerndoelen’. Onlangs (oktober) zijn concept kerndoelen voor rekenen/wiskunde aangeboden aan de minister.

Juist op het gebied van ‘omgaan met gegevens’ zijn daar enkele voorstellen gedaan, die nu ook in het materiaal van de Grote Rekendag al verwerkt zijn in de vorm van concrete activiteiten voor de kinderen.

Dat bedoelen we met ‘knipoog’, we blikken vooruit naar de ophandenzijnde veranderingen van rekenen-wiskunde, zie ook de beschrijving in de kerndoelen w.b. ‘wiskunde en de wereld’. Wij denken dat het leuk en goed is dat leerkrachten/rekencoördinatoren op deze wijze kennismaken met de nieuwe mogelijkheden van een ‘hedendaags curriculum voor rekenen-wiskunde’, van groep 3 t/m groep 8.

Stay tuned

Vanaf nu zullen we ook af en toe een tipje van de sluier oplichten als het gaat om de opdrachten.

Wij denken bijvoorbeeld dat het heel leuk is voor enthousiaste leerkrachten en rekencoördinatoren om een recente publicatie vanuit de SLO/NVORWO alvast te lezen/bladeren, ter voorbereiding van de Grote Rekendag 2024. Het gaat om: Verschoor, M., Van Zanten, M., Bruin-Muurling, G., & Oldengarm, S. (2023). Reken-wiskundige factchecking in het basisonderwijs Lesactiviteiten en aanzet tot een globale leerlijn voor groep 3 tot en met groep 8. NVORWO/SLO.

Vriendelijke groet,
namens het ontwerpteam,

Vincent Jonker