Grote Rekendag

Nieuws

Gegevens gesnapt – Tipje van de sluier – December 2023

Bij dit ’tipje van de sluier’ vertellen we iets over de opening .

Het is de bedoeling de Grote Rekendag gemeenschappelijk te starten. Een beschrijving van deze activiteit zetten we binnenkort op de website. Bij wijze van schoolbrede afsluiting kun je de ouders en andere geïnteresseerden uitnodigen om aan het einde van de Grote Rekendag het werk van de kinderen te bekijken.

De schoolbrede opening van 2024 – een ‘levende grafiek’ maken

Grafieken kun je op papier maken, maar ook op het schoolplein. Bij de Grote Rekendag van 2005 hebben we dit ook al eens gedaan en dat was een groot succes. De kinderen van groep 3 tot en met 6 zijn OBS Tuindorp laten op de foto hieronder zien hoeveel kinderen er bij hen thuis zijn.

Een gewoon staafdiagram bij dezelfde vraag zou er zo uitzien:

We zouden het erg leuk vinden om van de deelnemende scholen foto’s te ontvagen die op vergelijkbare wijze iets uitbeelden. Dit mag van alles zijn. Een staafdiagram, een lijngrafiek, een uitbeelding van iets groots, iets kleins (met z’n allen op twintig vierkante meter, zou dat lukken?). Laat je eigen creativiteit – gecombineerd met de creativiteit van je kinderen – over deze activiteit gaan! Als elke deelnemende school iets instuurt krijgen we veel foto’s. Uitkomsten (foto’s, e.d.) kunnen online aangeboden worden via groterekendag.sites.uu.nl.