Grote Rekendag

Materiaal 2024 – Gegevens gesnapt

Online bestellen Grote Rekendag 2024 – Gegevens gesnapt.

Een Grote Rekendag over data en statistiek. Tijdens deze Grote Rekendag veel aandacht voor onderliggende vaardigheden als:

  • Zelf data verzamelen: Verzamelen, ordenen en categoriseren
  • Zelf data verwerken: Gegevens bekijken, goed in beeld brengen, en verbanden leggen

Dit wordt vertaald in activiteiten voor de verschillende groepen.

  • Groep 1 en 2 – data verzamelen over jezelf en daar een soort ‘paspoort’ van maken; diverse spelletjes in circuit
  • Groep 3 en 4 – circuit proefjes; (levende) grafieken; quiz; poster
  • Groep 5 en 6 – vogeltelling; pittenzak gooien; armspan-lengte
  • Groep 7 en 8 – lieggrafieken; circuit (+pittenzak) en posters; batterijen

We willen dat alle kinderen nu – en later, als burger en werknemer – uit de voeten kunnen met grafieken en tabellen, waarin belangrijke gegevens staan. Wij denken dat het ‘leren lezen en gebruiken’ van dergelijke grafieken en tabellen waarin de ‘numerieke wereld’ in beeld komt in het basisonderwijs een eerste stap moet krijgen door zelf aan het werk te gaan met data (zelf verzamelen, zelf verwerken).