Grote Rekendag

Nieuws

Speciale aandacht voor de GRD binnen de pabo’s en begeleidingsdiensten

Voor pabo’s en begeleidingsdiensten is een speciale regeling getroffen om gebruik te kunnen maken van de materialen van de Grote Rekendag 2024.

Lees meer

Waarom deze speciale aandacht?

Wij denken dat het belangrijk is dat veel pabo-docenten en -studenten en begeleiders eenvoudig gebruik kunnen maken van het materiaal van de Grote Rekendag. Het is een aanvulling op het bestaande aanbod in de pabo’s, en een mooi voorbeeld in handen van begeleiders.
De GRD geeft een vakdidactische impuls, en verrijkt de blik op de mogelijkheden van het reken-wiskunde onderwijs.

Beschrijf hoe u het materiaal in uw werk gaat gebruiken

Een aantal pabo-docenten en begeleiders hhebben zich al aangemeld. Zij geven hieronder hun motivatie:

 • Heeft een plek in de minor in jaar 4. Daarnaast om studenten te motiveren om de GRD uit te voeren.
 • In de colleges RWD voor eerstejaars studenten zodat die in groepjes de GRD kunnen uitvoeren op samenwerkende basisscholen
 • Zelfstandig rekenadviseur/begeleider
 • tijdens de lessen wiskunde van de lerarenopleiding lager onderwijs
 • In de Leertuin gaan de Pabostudenten van InHolland onder mijn leiding de dag vorm geven
 • Het begeleiden van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij rekenen tijdens De Grote Rekendag
 • Als onderwijsadviseur begeleid ik verschillende netwerken met rekenspecialisten van vrijescholen. Met 1 netwerk, waarbij 18 vrijescholen zijn aangesloten gaan we een voorbereiding maken op de grote rekendag. Alle 18 scholen zijn van plan dit jaar mee te doen. Zij hebben de intentie om een gezamenlijke rekenweek te plannen, waarbij de grote rekendag middenin de week valt. Een aantal activiteiten willen zij aanpassen, zodat deze passend zijn in de visie op vrijschoolonderwijs, verder zullen we vooral ook organisatorisch gezamenlijk voorbereidingen treffen.
 • Groepen studenten gaan op een stageschool de GRD voor de hele school organiseren.
 • We gaan met drie pabo klassen naar drie basisscholen. Iedere paboklas ‘neemt een school over’ en voert de activiteiten van de GRD uit op de betreffende basisschool.
 • Mijn studenten minor rekenen VO/MBO lopen stage in het PO. Ik laat ze vooral kennismaken met “de grote rekendag” door tijdens fysieke colleges voorbeelden en/of werkvormen vanuit het thema toe te voegen, zodat studenten thuisraken in het thema. De grote rekendag (mee-)organiseren is vervolgens een van de stageopdrachten die ze meekrijgen voor de praktijk.
 • Zorgen dat studenten de grote rekendag kennen, ze enthousiast maken etc.