Grote Rekendag

Nieuws

Gegevens gesnapt – Tipje van de sluier – November 2023

Je wilt natuurlijk al beschikken over alle gegevens van deze Grote Rekendag. Dat kan nog niet, we zijn nog niet helemaal klaar. Maar… we tillen graag een ’tipje van de sluier’ op.

Voorbeelden van de activiteiten

Ten eerste zie je hieronder uit elke groep een voorbeeld.

Een voorbeeld van ‘gegevens verzamelen’

 • De kinderen gaan insecten vangen. Laat de kinderen een ballon met een insect kiezen.
 • Geef de opdracht de ballon omhoog te gooien en weer te vangen. Dit kan op twee niveaus.
  • Niveau 1: de kinderen gooien de ballon voor zichzelf op en vangen deze weer.
  • Niveau 2: de kinderen mogen niet van de stapsteen af, anders vallen zij in het water
  • Niveau 3: kind 1 gooit de ballon naar kind 2. Kind 2 vangt de ballon en gooit deze weer terug naar kind 1.
 • Laat de kinderen tellen hoe vaak zij het insect kunnen vangen, zonder dat de ballon de grond raakt.
 • Stel tijdens deze activiteit de volgende vragen:
  • Hoe kan je het beste staan om de ballon te slaan en/of te vangen?
  • Hoe hard/zacht moet je slaan om de ballon te vangen?
  • Hoe vaak heb jij het insect gevangen?
  • Wat is het hoogste aantal gevangen insecten?
  • Wat is het laagste aantal gevangen insecten?


Op basis van diverse activiteiten worden de gegevens verzameld en de uitslagen genoteerd. Het gaat om activiteiten als ‘dobbelsteen gooien’, ‘zessen maken’, ‘watje blazen’ e.d.

Wellicht dat kinderen uit jouw klas ook wel mee hebben geteld: mussen, koolmeesjes en noem ze maar op.
Tijdens ‘Gegevens gesnapt’ gaan we er over praten, naar kijken, over nadenken, bijv.: zou de ‘grafiek van Urk’ hetzelfde er uit zien als … ‘de grafiek van Zutphen’?

Naar aanleiding van een doe-activiteit (‘Mikken op 10’ bij een schaal van 0 tot 20) zijn de klas-gegevens in een tabel terechtgekomen. De kinderen denken na over wat zij daar precies zien, waarom is het in het midden van de grafiek ‘drukker’ en dergelijke.


Kerndoelen

Ten tweede geven we graag een algemeen principe mee bij deze Grote Rekendag:
Centraal in vrijwel alle activiteiten van deze 22ste Grote Rekendag met thema ‘Gegevens gesnapt’ staat het leren ‘gebruiken’ van gegevens: lezen, interpreteren, verzamelen en samennemen. In feite is dit thema een ‘knipoog’ naar de nieuwe concept kerndoelen rekenen-wiskunde die onlangs werden aangeboden aan de minister. Deelname aan deze Grote Rekendag geeft daarmee indirect ook een inkijkje in één van de belangrijke kerndoelen.

Tip voor de dag zelf

Ten derde een tip. Bereid het voor met je collega’s, en zorg er op de dag zelf voor dat je even bij je collega in de klas kan kijken. Dat doen we eigenlijk veel te weinig, en op een dag waarop er sprake is van 1 thema is het eigenlijk wel leuk om even bij elkaar te kijken.